ΩOmegaDict.com Diccionario


Klingon - Español Diccionario

El Klingon es un lenguaje artificial utilizado por los Klingons en el universo de Star Trek. Fue primero en el Star Trek de 1979: The Motion Picture.

El diccionario Klingon es un libro de Marc Okrand que describe el lenguaje klingon. Publicado por primera vez en 1992, incluye pronunciación, gramática y vocabulario. Ha vendido más de trescientas mil copias.


Último 10 Traducción
baQ
ghoq
DIS
vatlh DIS poH
QopmoH
naDqa'ghach
pu'
DaSpu'
bach
SIjwI'


CNC esztergályos (egyedi gyártás) állás - cvhunter.hu
Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved.