ΩOmegaDict.com Diccionario >> DaSpu'


Klingon - Español Diccionario

Resultado de la búsqueda(1) >>

DaSpu'Klingon

EspañolÚltimo 10 Traducción
baQ
ghoq
DIS
vatlh DIS poH
QopmoH
naDqa'ghach
pu'
DaSpu'
bach
SIjwI'


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr