ΩOmegaDict.com Diccionario >> ghoq


Klingon - Español Diccionario

Resultado de la búsqueda(4) >>

ghoqKlingon

Español

ghoq
ghoqwI'
Hol ghoQ
mu'mey ghoQ


Último 10 Traducción
baQ
ghoq
DIS
vatlh DIS poH
QopmoH
naDqa'ghach
pu'
DaSpu'
bach
SIjwI'


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr