ΩOmegaDict.com Diccionario >> pu'


Klingon - Español Diccionario

Resultado de la búsqueda(9) >>

pu'Klingon

Español

pu'beH
pu'HIch
pu'jIn
ghobchuq loDnI'pu'
Subpu' vaS


Último 10 Traducción
baQ
ghoq
DIS
vatlh DIS poH
QopmoH
naDqa'ghach
pu'
DaSpu'
bach
SIjwI'


Copyright (c) 2013. omegadict.com. All Rights reserved. Powered by Vultr